CBSE Results

JAWAHAR NAVODAY VIDYALAYA ALIRAJPUR (M.P.)
CBSE AISSCE RESULT CLASS - 12TH  2017
S.No. Roll No. Name of the Candidate Eng. Hindi Hist. Geo. Eco. Music Maths Phy. Chem. Bio.  
1 1712395 ALVEENA AMLIYAR 54 92 - - - - - 71 72 73 72.40
2 1712396 ARCHANA SEHLOT 51 90 - - - - - 78 60 52 66.20
3 1712397 DEEPALI RATHOD 42 91 - - - - - 78 67 85 72.60
4 1712398 DEEPIKA OHRIYA 65 93 - - - - - 74 80 64 75.20
5 1712399 JYOTI OHRIYA 60 95 - - - - 55 85 68 - 72.60
6 1712400 NISHA BHINDE 46 89 - - - - 38 77 61 - 62.20
7 1712401 RAGINI GOSWAMI 53 91 - - - - - 78 95 95 82.40
8 1712402 RITIKA RATHORE 87 87 - - - - - 93 83 97 89.40
9 1712403 SAKSHI BANKAR 54 91 - - - - 66 87 66 - 72.80
10 1712404 SAKSHI JAMRA 59 86 - - - - - 78 88 95 81.20
11 1712405 SHEETAL DODVE 77 86 - - - - - 86 66 85 80.00
12 1712406 SHEETAL RAWAT 54 83 - - - - - 72 62 89 72.00
13 1712407 SHIVANI VERMA 57 87 - - - - - 76 74 91 77.00
14 1712408 TIKSHATA WAMBORKAR 60 91 - - - - - 79 77 70 75.40
15 1712409 VANSHIKA SISODIYA 60 88 - - - - 80 79 68 - 75.00
16 1712410 VARSHA BARIYA 35 87 - - - - - 76 80 71 69.80
17 1712411 AJAY CHAMELKA 56 87 - - - - 33 82 66 - 64.80
18 1712412 BRAJESH JAMRA 60 84 - - - - 40 81 65 - 66.00
19 1712413 CHHAGAN BAMNIYA 40 76 - - - - 38 77 84 - 63.00
20 1712414 KAPIL BAMNIYA 45 79 - - - - - 69 72 64 65.80
21 1712415 MADHURAJ CHOUHAN 53 76 - - - - 33 61 50 - 54.60
22 1712416 MAYUR BAGHEL 55 87 - - - - - 87 87 68 76.80
23 1712417 PARTH GUPTA 60 79 - - - - - 84 77 83 76.60
24 1712418 RADESH THAKRALA 64 85 - - - - 77 86 93 - 81.00
25 1712419 RITIK TAWAR 49 80 - - - - - 58 50 50 57.40
26 1712420 SANJAY CHOUHAN 48 75 - - - - 77 90 74 - 72.80
27 1712421 SAVANT MACHAR 45 75 - - - - - 74 64 68 65.20
28 1712422 SHAILENDRA MUNIYA 43 86 - - - - 33 83 75 - 64.00
29 1712423 UMESH JADHAV 44 75 - - - - - 72 68 74 66.60
30 1712424 VAIBHAV BHAIDIYA 56 76 - - - - - 55 60 65 62.40
31 1712425 VIJAY KOCHRA 61 88 - - - - - 66 72 89 75.20
32 1712426 VIRENDRA DODWA 55 78 - - - - - 71 60 67 66.20
33 1712427 ANGITA TOMAR 40 91 87 95 59 - - - - - 74.40
34 1712428 ANJALI CHOUHAN 9 53 66 70 17 - - - - - 43.00
35 1712429 ASHA CHOUHAN 41 78 88 89 70 - - - - - 73.20
36 1712430 ASMA BHINDE 15 87 81 89 47 - - - - - 63.80
37 1712431 ASMITA RAY 50 81 92 86 66 - - - - - 75.00
38 1712432 DIVYA PATEL 47 88 83 81 50 - - - - - 69.80
39 1712433 JYOTI CHOUHAN 33 92 85 88 72 - - - - - 74.00
40 1712434 LAXMI RAWAT 39 85 90 89 74 - - - - - 75.40
41 1712435 MANISHA TOMAR 33 71 75 79 60 - - - - - 63.60
42 1712436 MANJULA AWASYA 33 80 88 80 53 - - - - - 66.80
43 1712437 NIRMALA SASTYA 34 71 92 84 66 - - - - - 69.40
44 1712438 RAKSHA KAG 78 87 92 89 76 - - - - - 84.40
45 1712439 RAVINA DAWAR 15 70 78 74 33 - - - - - 54.00
46 1712440 RENUKA CHOUHAN 35 73 80 74 67 - - - - - 65.80
47 1712441 SHANTA CHOUHAN 46 79 89 90 56 - - - - - 72.00
48 1712442 TEJASVANI SINGAD 37 85 81 88 47 - - - - - 67.60
49 1712443 USHA BAGHEL 12 83 87 95 68 - - - - - 69.00
50 1712444 VARSHA BAMNIYA 33 69 74 84 55 - - - - - 63.00
51 1712445 AJAY CHOUHAN 33 82 83 86 45 - - - - - 65.80
52 1712446 ARIHANT MEVAL 33 69 90 86 74 - - - - - 70.40
53 1712447 ARJUN SOLANKI 27 65 77 80 33 - - - - - 56.40
54 1712448 AVINASH DAWAR 39 93 93 95 72 - - - - - 78.40
55 1712449 AVINASH DAWAR 24 73 77 92 33 - - - - - 59.80
56 1712450 BATA SULYA 47 89 92 95 74 - - - - - 79.40
57 1712451 BHARAT SINGH 50 93 90 96 92 - - - - - 84.20
58 1712452 DEEPAK RATHWA 34 81 96 95 88 - - - - - 78.80
59 1712453 ENESH THAKUR 34 80 65 84 36 - - - - - 59.80
60 1712454 GUMAN SINGH PAWAR 33 75 88 92 54 - - - - - 68.40
61 1712455 HARISH BHINDE 38 75 95 75 57 - - - - - 68.00
62 1712456 JITENDRA CHOUHAN 33 75 92 81 52 - - - - - 66.60
63 1712457 KULDEEP BHAWAR 40 84 86 93 62 - - - - - 73.00
64 1712458 LAVIN PATEL 17 58 82 70 17 - - - - - 48.80
65 1712459 METHU AJNAR 44 79 90 86 61 - - - - - 72.00
66 1712460 MUKESH TOMAR 33 66 86 94 59 - - - - - 67.60
67 1712461 NILESH CHOUHAN 13 63 88 65 39 - - - - - 53.60
68 1712462 PARESH CHOUHAN 42 63 87 85 53 - - - - - 66.00
69 1712463 MAHESH RATHOD 50 95 92 94 80 - - - - - 82.20

 

 
JAWAHAR NAVODAY VIDYALAYA ALIRAJPUR , DIST. ALIRAJPUR (M.P.)
RESULT CLASS 10TH (2016-17)
SL.NO. ROLL.N. STUDENTS NAME Hindi English Mathes Science So.Science  
GP  GP GP GP GP CGPA
1 1245935 KU AANSHU BAGHEL 9 8 8 8 7 8
2 1245936 KU SUREKHA PARMAR 9 8 8 7 8 8
3 1245937 KU VANDANA CHAUHAN 9 8 7 6 8 7.6
4 1245938 KU YAMINI CHAUHAN 10 8 8 7 8 8.2
5 1245939 MA ASHWIN WASKEL 8 7 6 5 6 6.4
6 1245940 MA. MIHIR APURVERAMTEKE 10 10 10 10 10 10
7 1245941 ASHITA TOMAR 8 7 6 5 6 6.4
8 1245942 MA. VISHAL BARIYA 8 7 7 6 7 7
9 1245943 KU ASHA JADHAV 9 9 8 8 9 8.6
10 1245944 KU KUSUM MANDALOI 7 6 6 6 6 6.2
11 1245945 KU SANJANA BAMNIYA 8 7 7 6 7 7
12 1245946 MA ALPESH JAMRA 8 7 7 6 8 7.2
13 1245947 MA BIRJA KANESH 10 9 8 8 9 8.8
14 1245948 MA KARTIK KALESH 9 9 8 8 9 8.6
15 1245949 MA NEERAJ PAWAR 8 7 7 6 7 7
16 1245950 MA SHANKAR BAGHEL 9 7 7 7 7 7.4
17 1245951 MA SHIVRAJ BAMNIYA 9 8 9 8 8 8.4
18 1245952 KU HARSHITA CHAUHAN 10 9 10 10 10 9.8
19 1245953 KU PRIYANKA MUWEL 9 8 6 6 7 7.2
20 1245954 MA ANKIT CHAUHAN 9 8 8 8 8 8.2
21 1245955 KU DIVYA KHARAT 9 7 7 6 8 7.4
22 1245956 KU AKANSHA JAMRA 10 8 9 8 9 8.8
23 1245957 KU ANSHIKA KALESH 10 10 10 10 10 10
24 1245958 KU BHARATI BHADIYA 8 8 7 5 7 7
25 1245959 KU GARVITA SHARMA 8 7 7 6 7 7
26 1245960 KU MANISHA BHADIYA 9 7 7 6 7 7.2
27 1245961 KU NAVITA MASANIYA 9 8 7 5 7 7.2
28 1245962 KU PRANALIKA RAWAT 9 7 7 6 7 7.2
29 1245963 KU PRIYANKA OHARIYA 9 8 7 7 7 7.6
30 1245964 KU GARVITA VERMA 9 7 8 6 8 7.6
31 1245965 KU RADHIKA KANERIYA 9 7 7 6 7 7.2
32 1245966 KU VARATTIKA WAGHELA 10 9 8 8 8 8.6
33 1245967 MA ANKITA RAWAT 9 9 8 8 9 8.6
34 1245968 ASHISH KANESH  8 7 6 6 7 6.8
35 1245969 BHAVISHYA RATHOD 9 7 8 6 7 7.4
36 1245970 GAURAV WASKEL 9 9 8 8 9 8.6
37 1245971 KU HARSHITA BHINDE  9 8 7 6 7 7.4
38 1245972 MA NEERAJ ALAWA 10 8 9 8 8 8.6
39 1245973 MA NEERAJ MOURIYA 9 8 7 8 9 8.2
40 1245974 MA SHAILESH TOMAR 8 6 5 5 5 5.8
41 1245975 KU JAGRATI DODWA 9 8 7 7 7 7.6
42 1245976 KU MEENA CHAUHAN 9 9 9 9 9 9
43 1245977 KU PALAK PARMAR 9 7 6 5 7 6.8
44 1245978 KU MEENAKSHI ASKE 10 9 9 8 9 9
45 1245979 KU POOJA JAMOD 9 8 8 8 8 8.2
46 1245980 KU TISHA DAMOR 8 6 5 5 6 6
47 1245981 MA RAJKUMAR JAMOR 9 9 8 8 9 8.6
48 1245982 MA YUVRAJ VERMA 9 9 8 9 8 8.6
49 1245983 KU POOJA KANESH 10 7 8 7 7 7.8
50 1245984 KU SHIVANI CHAUHAN 10 8 8 8 7 8.2
51 1245985 MA ABHAY KANESH 9 7 8 7 8 7.8
52 1245986  MA ABHISHEK ALAWA 9 7 7 7 7 7.4
53 1245987 MA BUTSINGH VASUMIYA 9 7 8 7 7 7.6
54 1245988  MA HARISH CHAUHAN 10 9 9 9 9 9.2
55 1245989 MA KARAN JAMRA 9 7 8 6 7 7.4
56 1245990 MA MOHIT CHAMELKA 9 6 7 6 7 7
57 1245991 MA NAGAR SINGH RAWAT 9 7 7 7 7 7.4
58 1245992 MA RAHUL KIRAD 9 8 7 7 8 7.8
59 1245993 MA  RAHUL THAKRAL 9 7 7 6 7 7.2
60 1245994 MA SANDEEP CHAUHAN 9 8 8 7 8 8
61 1245995 MA SHIMON DEVKA 8 7 7 6 7 7
62 1245996 MA SURSINGH BHAYDIYA 10 8 8 8 8 8.4
63 1245997 KU LAXMI RAWAT 9 6 7 6 7 7
64 1245998 MA BHUPENDRA KANESH 9 6 6 6 7 6.8
65 1245999 MA ENESH SASTIYA 8 6 7 5 6 6.4
66 1246000 MA ISHWAR BAMNIYA 9 7 7 6 7 7.2
67 1246001 MA JAYESH GOYAL 8 6 7 6 6 6.6
68 1246002 MA JITENDRA OHARIYA 9 7 7 7 7 7.4
69 1246003 MA LAKSHA  CHOUHAN 10 8 7 8 9 8.4
70 1246004 MA NARAYAN SASTIYA 9 7 8 8 8 8
71 1246005 MA SHANKAR DUDVE 10 7 8 7 8 8
72 1246006 MA ARVIND CHAUHAN 9 7 7 7 7 7.4
73 1246007 MA ARVIND CHAUHAN 10 8 9 8 8 8.6
74 1246008 MA ROHIT THAKRAL 9 7 7 7 7 7.4
    GRADE             571.4
    CGPA A2 A1 A1 A1 A1